ליצירת קשר, יש למלא את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם:
שם אימייל טלפון
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה

כללי בטיחות באתר

כללי בטיחות באתר

באתר בנייה קיימים סיכונים בטיחותיים רבים כגון: נפילת חפצים כבדים או חדים, ליקויים באלמנטים שונים המהווים חלק מאותו מבנה וגורמי סיכון נוספים אשר יכולים לפגוע בנמצאים באתר ואף לסכן את חייהם.

בכדי למנוע הן מהעובדים והן מעוברי האורח באזור האתר פגיעות שונות, חשוב לתכנן בצורה מוקפדת את כל שלבי הבנייה ולאפשר לכל המעורבים בתהליך (אשר יכול לקחת מספר חודשים ולעיתים גם שנים), לבצע את עבודתם בצורה מקצועית ויעילה מבלי להיות חשופים לסיכונים מיותרים.

הקפדה על כללי בטיחות באתר ופיקוח שאותם הכללים אכן נשמרים, מהווים חלק מתפקידם של אנשי המקצוע המתמחים בנושא פיקוח וניהול של פרויקטים בתחום הבנייה.

חברת "דודי קסורלה - ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה בע"מ" שמה דגש מיוחד על
נושא זה, כך שבכל שלב בתהליך הבנייה נעשה שימוש באמצעי הבטיחות הנדרשים.


תפקידם של ממוני הבטיחות באתר בנייה

כללי בטיחות באתר בנייה כוללים בין היתר - דאגה למינוי של ממונה בטיחות מתחום הבנייה או הקפדה על פיקוח אשר יתבצע על ידי אנשי מקצוע הבקיאים בכללי הבטיחות, הכנת תכנית בטיחות העונה על דרישות החוק, הצגת דרישות הבטיחות בפני כל הגורמים העובדים באתר, ניסוח וכתיבה של נוהלי בטיחות באתר ושימוש בציוד בטיחותי מתאים בעבודות השונות המבוצעות באתר, כמו עבודות המבוצעות בגובה, עבודות עם ציוד כבד וכדומה.

כחלק מכך, תפקידו של ממונה הבטיחות באתר בנייה יהיה: לאתר מפגעים שונים הקשורים
לבטיחות, לדאוג להדרכת העובדים באתר לגבי תקני הבטיחות והתכניות הקיימות בנושא, להפיק לקחים שונים במקרים בהם אנשים נפגעים או כמעט נפגעים באתר, לבקר את קיומם של כל אותם התקנים ושורה ארוכה של תפקידים נוספים אשר מטרתם לוודא שבטיחות הנמצאים באתר או בסביבתו נשמרת בצורה מקסימאלית.

הקפדה על בטיחות לכל אורך התהליך

כאמור, הליך של פרויקטים בתחום הבנייה יכול להיות תהליך של שנים, במהלכו יתחלפו רבים
מבעלי המקצוע העובדים באתר והחשיבות לשמור בצורה מקסימאלית על הבטיחות של כולם היא גבוהה לאין שיעור. כאשר קיימת חברה המפקחת על כל בעלי המקצוע וכחלק מכך גם על נושא הבטיחות, ניתן לוודא שאכן כל העובדים מודעים לנהלים ולכללי הבטיחות ומבצעים את
עבודתם בהתאם.

  נייד: 054-7825401   פקס: 08-9261918    מייל:  kdodi@netvision.net.il